LEX MALMI Kummit

Malmin kentän säilyttämistä vaativa kansalaisaloite on kerännyt valtavan määrän allekirjoituksia reilun kuukauden sisällä sen julkaisusta. Sen lisäksi hankkeeseen on lähtenyt monilta eri aloilta kummeja, joiden mielestä Malmin lentokenttä tulisi säilyttää ilmailukäytössä sekä sitä tulisi kehittää kansalaisaloitteen mukaisesti. Jos haluat kummiksi tai tiedät henkilön, joka haluaisi kummiksi, ota yhteyttä lomakkeella tai laita viestiä kummit@lexmalmi.fi.

Malmin lentokentän liiketaloudellinen merkitys on sivuutettu täysin, vaikka kentästä luopumisen edellytykseksi asetettua korvaavaa lentokenttää ei ole pystytty järjestämään. Kentällä on myös korvaamaton merkitys pääkaupunkiseudun harrastelentäjien harjoituskenttänä. Lentoaseman säilyttämisessä tulee lisäksi huomioida, että museovirasto on luetteloinut Malmin lentoaseman valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi ja puoltaa lentokentän säilyttämistä. Malmin lentoasema on  vastikään valittu yhdeksi Euroopan seitsemästä uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta. … Jatka lukemista Antero Laukkanen, kansanedustaja (KD)

Antero Laukkanen, kansanedustaja (KD)

Malmin lentokentän pelastaminen on niin arvokas asia, että eduskunnankin on syytä sen mahdollisuutta selvittää.

Antti Kaikkonen, kansanedustaja (Kesk)

Miksi Helsingin kaupungista tuhotaan pikkuhiljaa kaikki urbaanin historian merkit? Keskusta on jo menetetty, kantakaupunki rantoineen muuttumassa steriiliksi kauppakeskus-asuntoalueeksi. Monessa muussa Euroopan pääkaupungissa vanhan vaaliminen uuden rinnalla on onnistunut kombinaatio, meillä vaaka on keinahtanut ahneuden ja ajattelemattomuuden puolelle. Hands Off Malmin Lentokentästä!, kuten brittiläinen, puoliksi suomea puhuva asian lempeästi ilmaisisi..itse ilmaisen asian vahvasti jyrkemmin!

Antti Reini, näyttelijä

Kun meillä on jotakin monella tavalla niin arvokasta kuin Malmin kenttäalue, miksi tuhota se Suomen kaltaisessa maassa, jossa lääniä asumiseen riittää ratojen ja teiden varsilla. Hyvät yhteydet pääkaupungin keskustaan ovat etäämmältäkin, joten asumisen ahtamisen tarve ei ole peruste rakennushistoriallisesti, koulutuksellisesti ja ympäristöllisesti arvokkaan alueen sabotoimiseen

Atso Almila, kapellimestari

Malmin lentoasema on korvaamaton ei vain Helsingin elinkeinoelämälle ja yleislentoliikenteelle, vaan myöskin kulttuuriperintönä sekä Koillis-Helsingin ”keskuspuistona”, eli viher- ja virkistysalueena.

Björn Månsson, kaupunginvaltuutettu (RKP)

Malmin lentokenttä on elävä ilmailun keskus niin ammattilaisille kuin harrastajille. Lentokenttä tunnetaan kansainvälisesti ja se on upea kohde myös ilmailun historiasta kiinnostuneille kävijöille. Malmin lentokenttä voi olla myös eurooppalainen tulevaisuuden ilmailun innovaatio- ja businesshubi. Paikka, jossa uudenlaiset lentävät robotit näkevät päivän valon ja jossa niitä kehitetään, pilotoidaan ja tuotteistetaan. Malmi voi olla ilmailun tulevaisuuskeskus, jonne … Jatka lukemista Cristina Andersson, yrittäjä, Robotics Finland

Cristina Andersson, yrittäjä, Robotics Finland

Asuntorakentamisen tarpeisiin on Helsingin kaupungilla runsaasti muita alueita käytettävissään, mutta uudelle pienlentokentälle on mahdotonta löytää paikkaa, joka olisi yhtä hyvä kuin nykyinen.  Helsinki tarvitsee tulevaisuudessa yhä useammin liikelennoille sopivan kentän, jos haluaa pysyä kilpailukykyisenä tavoitellessaan kansainvälisiä yrityksiä sijoittumaan Helsingin alueelle.  Malmin lentokentän lopettaminen on kovin lyhytnäköistä asioiden hoitoa.

Eero Lehti, kansanedustaja (Kok)

Olen lennonopettajana tuonut oppilaita vuosien varrella usein Malmille tutustumaan vilkkaaseen lentoliikenteeseen ja ammattitaitoisiin lennonjohtajiin, jotka paineenkin alla ovat hoitaneet hommansa tyylikkäästi ja ymmärtäen lento-oppilaiden kokemattomuuden. Nyt monet oppilaani lentävät ammatikseen lentoyhtiöissä ja varmasti heidän muistissaan ovat opettavaiset lennot Malmilla. Lentoolähdön jälkeen Malmilta havaitsimme kuinka paljon on metsää ja peltoa pääkaupunkiseudulla ja totesimme, että on aivan … Jatka lukemista Ismo Aaltonen, ilmailun johtava tutkija / Onnettomuustutkintakeskus

Ismo Aaltonen, ilmailun johtava tutkija / Onnettomuustutkintakeskus

Malmin lentokenttä tulee ehdottomasti säilyttää ilmailukäytössä. Lukuisat järkisyyt puoltavat tätä. Ilmailun merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa entisestään. Myös kentän historiallinen arvo ja luontoarvot huomioitava. Malmi ei ole ainoastaan Helsingin asia, vaan lentokenttäverkoston näkökulmasta koko Suomen asia. Vahva kansalaismielipide puoltaa kentän säilyttämistä ja sen kehittämistä. Olisi silkkaa hulluutta tuhota arvokas toimiva kenttä.

Jaana Pelkonen, kansanedustaja (Kok)

Minulle Malmin lentoasema ja -kenttä merkitsevät ainutlaatuista kulttuuri ja suurbiotooppina tärkeitä luontoarvoja Helsingille ja Suomelle nyt ja tulevaisuudessa. Kentän merkitys kasvaa päivä päivältä ekologisena liikennereittinä tulevaisuuden Eurooppaan.

Jarmo Nieminen, kaupunginvaltuutettu, Vihreät

Helsinki kasvaa kovalla vauhdilla, mikä tuo mukanaan monenlaisia haasteita. Valtioiden rajoista piittaamattomia uhkia ovat luonnonkatastrofit, suuronnettomuudet sekä terroriteot. Mahdollisen poikkeustilanteen sattuessa meillä on oltava riittävät valmiudet asukkaiden kriisihuoltoon. Toimiva lentokenttä lähes kaupungin sydämessä on meille kultaakin kalliimpi – Malmi Airport for ever!

Jussi Tarkkanen, lääkäri (Vihreät)

Vastustamme ehdottomasti Malmin lentoaseman tuhoamista. Tarkemmat perustelut löytyvät asiantuntijalausunnostamme.

Lauri Vänskä & Yrjö Kuronen, ilmailulaitos

Malmin lentokentän kohtalo siirretään nyt eduskunnan päätettäväksi, mikä on todella oikea toimenpide, koska kyseessä ei ole vain Helsinkiä koskeva ratkaisu. Malmilla on ollut keskeisin osuus suomalaisen ilmailun tukemisessa niin viranomaislentotoiminnan kuin ilmailualan ammattilaistenkin koulutuksessa. Harrasteilmailu on ollut vain sivuroolissa kentän toiminnassa. Kentän historiallakin on merkityksensä koko maan kannalta. Valtion pitkäaikaisena virkamiehenä on ollut surullista seurata … Jatka lukemista Matti Ahola, kansliapäällikkö / kenraaliluutnantti (evp)

Matti Ahola, kansliapäällikkö / kenraaliluutnantti (evp)

Pyrkimys lakkauttaa Malmin lentokenttä liittyy keskittävään metropolipolitiikkaan, jonka puitteissa Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun asukaslukua pyritään kasvattamaan keinotekoisesti jopa yli puolella miljoonalla. Lentokentän alueelle pyritään saamaan kymmeniä tuhansia uusia asukkaita. Väestön keskittämisestä pääkaupunkiseudulle kärsivät kaikki suomalaiset. Aluekehitys on nollasummapeliä. Pääkaupunkiseudun väestönlisäys johtaa vastaavaan väestökatoon maakuntakaupungeissa ja maaseudulla – ellei sitten ajatella, että pääkaupunkiseudulle muuttaa satoja tuhansia … Jatka lukemista Paavo Väyrynen, europarlamentaarikko (Kesk)

Paavo Väyrynen, europarlamentaarikko (Kesk)

Helsinki tarvitsee ehdottomasti kakkoskentän, ennen kaikkea pienkoneilmailua varten.

Pertti Tolla, kenraaliluutnantti, evp

Lentoliikenne kehittyy juuri nyt suurin harppauksin ja maailmalla pienet, kaupunkien keskustojen lähellä olevat kentät kokevat ennennäkemättömän kukoistuksen. Malmin lentokentän purkaminen asuntojen tieltä on todella lyhytnäköistä ja sitä ei voi mitenkään järkisyillä perustella: asunnoille on paljon tilaa muualla Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla. Inhimillistä olisi myöntää, että päätös on virhe ja asettaa kansakunnan etu etusijalle. Säilytetään Malmi ja … Jatka lukemista Peter Vesterbacka, yrittäjä

Peter Vesterbacka, yrittäjä

Malmin lopettaminen on Helsingin kaupungilta ja valtiolta erittäin lyhytnäköistä: tulevaisuuden ilmailuratkaisut aina droneista lentäviin ”autoihin” hyötyisivät Malmista, mikäli aluetta kehitetään kaikenlaisen ilmailun keskukseksi ja olemassaolevaa ilmailuosaamista ei tuhota. Maailmalla edetään ilmailussa täysin vastakkaiseen suuntaan kuin mitä Suomessa nyt tapahtuu: ei ole järkevää luopua strategisesti arvokkaasta voimavarasta juuri, kun sen arvo alkaa nousta.

Petteri Koponen, sijoittaja / Lifeline Ventures

Malmin lentokenttä on minulle sama kuin Helsingin yliopisto on akateemiselle maailmalle; Malmi suomalaisen ilmailuosaamisen henkinen keskus. Se on minulle sama kuin Suomenlinna; maailmanluokan kulttuurihistoriallinen ympäristö. Se on minulle sama kuin Kansallisteatteri; se välittää ja kantaa mukanaan meidän henkistä perintöämme. Nämä kaikki kolme esimerkkiä voitaisiin tuhota samoin argumentein kuin Malmin lentoasema. Suomessa on muitakin yliopistoja, Helsinki tarvitsee lisää rakennusmaata keskustan … Jatka lukemista Sami Saikkonen, koreografi, taitolentäjä

Sami Saikkonen, koreografi, taitolentäjä

Mitä jää lapsille ja lapsenlapsille? Näitä halpoja rumia lego-taloja mitä nousee kuin sieniä sateella? Siis nyt Malmin vanha hieno lentoasemakin halutaan panna matalaksi, jotta sen päälle voisi rakentaa lisää halpoja rumia legotaloja? Älytöntä menoa, signeeratkaa tää kansalaisalote, jos haluutte säilyttää kauniin, toimivan Malmin lentoaseman.

Sami Yaffa, muusikko

Haluan säilyttää Malmin lentokentän ilmailukäytössä. Malmin lentokenttä on tärkeä osa Helsinkiä ja ainutlaatuinen kulttuurihistoriallinen kohde. Lentokenttä on merkittävä ilmailuelinkeinon ja -koulutuksen näkökulmasta. On myös tärkeää, että pääkaupunkiseudulla on varalentokenttä kriisinsietokyvyn ja huoltovarmuuden turvaamiseksi. Helsinkiläisten enemmistö kannattaa kentän säilyttämistä ilmailukäytössä, heitä olisi syytä kuunnella.

Sampo Terho, kansanedustaja (Sininen tulevaisuus)

Malmin lentokentän liiketaloudellinen merkitys on sivuutettu täysin, vaikka kentästä luopumisen edellytykseksi asetettua korvaavaa lentokenttää ei ole pystytty järjestämään. Kentällä on myös korvaamaton merkitys pääkaupunkiseudun harrastelentäjien harjoituskenttänä. Lentoaseman säilyttämisessä tulee lisäksi huomioida, että museovirasto on luetteloinut Malmin lentoaseman valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi ja puoltaa lentokentän säilyttämistä. Malmin lentoasema on  vastikään valittu yhdeksi Euroopan seitsemästä uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta. … Jatka lukemista Sari Essayah, kansanedustaja (KD)

Sari Essayah, kansanedustaja (KD)

Kannatan Lex Malmia. Lentoliikenne kasvaa jatkuvasti Euroopassa, joten ilmailuelinkeinon kehittäminen ja koulutustoiminnan edellytykset tulee turvata pääkaupunkiseudulla. Malmin lentokenttä on maamme suurin nuorisoilmailukeskus, ja kenttä tarjoaa suoraan ja välillisesti yli 600 työpaikkaa. Ei pidä myöskään unohtaa Malmin lentokentän kulttuurihistoriallista merkitystä tai sen laajoja harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia pääkaupunkiseudun asukkaille.

Simon Elo, kansanedustaja (Sininen tulevaisuus)

Malmin Lentokentän pelastaminen on meidän tehtävä. Jos kenttä nyt lopetetaan, niin sitä tullaan aikanaan katumaan. Kehittyvä metropolialue tarvitsee nimittäin aidon kaupunkikentän ja Malmi on tässä kaikessa muodossa paras. Kenttä voidaan hankkia valtion omistukseen Helsingiltä maanvaihdoilla ja näin tavoiteltu asuntorakentaminenkin saadaan toteutettua. Nyt tarvitaan vain tahtoa ja ymmärrystä pelastaa Malmi. Itse olen täysillä mukana ja eduskunnassa … Jatka lukemista Timo Heinonen, kansanedustaja (Kok)

Timo Heinonen, kansanedustaja (Kok)

Haluan, että Malmin lentoasema ja kentät säilytetään, koska olen hypännyt laskuvarjohyppyni juuri siellä. Se on mainio paikka sekä laskuvarjohyppy-, että lentokoulutukseen.

Veeti Kallio, muusikko