Haluan säilyttää Malmin lentokentän ilmailukäytössä. Malmin lentokenttä on tärkeä osa Helsinkiä ja ainutlaatuinen kulttuurihistoriallinen kohde. Lentokenttä on merkittävä ilmailuelinkeinon ja -koulutuksen näkökulmasta. On myös tärkeää, että pääkaupunkiseudulla on varalentokenttä kriisinsietokyvyn ja huoltovarmuuden turvaamiseksi. Helsinkiläisten enemmistö kannattaa kentän säilyttämistä ilmailukäytössä, heitä olisi syytä kuunnella.

― Sampo Terho, kansanedustaja (Sininen tulevaisuus)