Tietosuojaseloste

img_2467Lex Malmi -kansalaisaloite käsitteli henkilötietoja kannatusilmoituksen keräyksen ajan Oikeusministeriön ja tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeistuksien mukaisesti.
Sähköisesti tallennetut kannatusilmoitukset tallentuivat suoraan Oikeusministeriön tietojärjestelmään. Paperilla tehdyt kannatusilmoitukset toimitettiin Väestörekisterikeskukseen kannatusilmoitusten keräämisen päätyttyä. Kansalaisaloitteiden henkilörekisteriselosteet ovat luettavissa kansalaisaloite.fi -palvelusta.

Tämä tietosuojaseloste käsittelee Lex Malmi-verkkosivuja ja uutiskirjettä.

Tietosuojaseloste Lex Malmi -verkkosivuista

Lex Malmi -sivuilla käytetään evästeitä kävijätilastointiin.

Henkilörekisteriseloste Lex Malmi -uutiskirjeestä

1. Rekisterinpitäjän nimi

Lex Malmi -kampanja

2. Yhteyshenkilöt

kts. Lex Malmi -kampanjan yhteystiedot

3. Rekisterin nimi

Lex Malmi -uutiskirjeen tilaajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietojen keräyksen peruste on tiedottaminen kampanjaan osallistuville vapaaehtoisille. Henkilötiedot ovat aina uutiskirjeen tilaajan itse erillisellä uutiskirjeen tilauslomakkeella ilmoittamia.

5. Rekisterin tietosisältö

Sähköpostiosoite, etunimi ja sukunimi, jos annettu.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Uutiskirjeen tilaajan itse ilmoittamat tiedot. Ei muita tietolähteitä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Uutiskirjeen tilaajarekisteristä ei luovuteta tietoja.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovuteta Suomen ulkopuolelle. Uutiskirjeen teknisen toteutuksen takia henkilötietoja voi kuitenkin olla tallennettuna EU:n talousalueen ulkopuolella sijaitseville palvelimille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu palveluntarjoajan tuottamaan järjestelmään, joka on tarkoitettu uutiskirjeiden lähettämiseen turvallisesti ja luotettavasti.

Tietoliikenteen suojaus

Yhteys käyttäjien koneelta internetin yli palveluun tapahtuu käyttäen suojattua yhteyttä.

Ylläpitäjät

Uutiskirjepalvelun käyttöoikeudet ovat vain kampanjan vastuuhenkilöillä. Käyttäjätunnukset järjestelmään ovat henkilökohtaisia.
Ylläpitäjien toiminta tallennetaan lokiin

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Yhteystiedot ovat kohdassa 2.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oma-aloitteisesti tai rekisterissä olevan vaatimuksesta.