Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta

Lex Malmi -kansalaisaloitteen tukiristeilyn 16.9.2017 klo 18-22 ilmoittautuminen on avattu! Lisätietoja risteilystä on tiedotteessa ja Facebookissa.

Huom! Facebookin kautta ilmoittautuminen risteilylle ei korvaa ilmoittautumista lomakkeen kautta!

1 § Lain tarkoitus. Tämän lain tarkoituksena on säilyttää Helsinki-Malmin lentopaikka ilmailukäytössä, kehittää lentopaikan oheistoimintaa ja säilyttää lentopaikan kulttuuriympäristöarvot.

Kannatusilmoitusten keräys päättyi sunnuntaina 23.10.2016 ja kannatusilmoitukset toimitettiin väestörekisterikeskukseen tarkistusta varten. Kiitos kaikille! Mitä seuraavaksi? Tilaa uutiskirje, niin pysyt ajantasalla!

Tilaa uutiskirje Tutustu lakialoitteeseen ja sen perusteluihin

Lex Malmi on keskiviikkona 10. elokuuta 2016 julkaistu kansalaisaloite, jolla vaaditaan säätämään laki Helsinki-Malmin lentopaikan säilyttämiseksi ilmailukäytössä, sen oheistoiminnan kehittämiseksi sekä lentopaikan kulttuuriympäristöarvojen säilyttämiseksi.

Miksi?

  • Helsinki-Malmin lentopaikka on Suomen tärkein ja perinteikkäin yleisilmailua ja ilmailun ruohonjuuritason toimintaa ja kehitystä palveleva osaamiskeskus. Se on Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä ja maamme ylivoimaisesti tärkein yleisilmailun lentopaikka.
  • Yksityisen liikeilmailun lisääntyessä on Helsinki-Malmin lentopaikalla olennainen merkitys Suomen saavutettavuudelle. Osana Suomen ilmailuinfrastruktuuria sillä on korvaamaton rooli ainoana yleisilmailuliikenteelle soveltuvana yhteytenä pääkaupungin ja muun Suomen välillä.
  • Alkuperäiskäytössään säilynyt Helsinki-Malmin lentoasema on valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin erittäin merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Kentällä on myös huomattavia luontoarvoja sekä merkitystä huoltovarmuudelle ja Helsingin turvallisuudelle.

Lex Malmi kansalaisaloitteen kummit

Kun meillä on jotakin monella tavalla niin arvokasta kuin Malmin kenttäalue, miksi tuhota se Suomen kaltaisessa maassa, jossa lääniä asumiseen riittää ratojen ja teiden varsilla. Hyvät yhteydet pääkaupungin keskustaan ovat etäämmältäkin, joten asumisen ahtamisen tarve ei ole peruste rakennushistoriallisesti, koulutuksellisesti ja ympäristöllisesti arvokkaan alueen sabotoimiseen

Atso Almila, kapellimestari

Vastustamme ehdottomasti Malmin lentoaseman tuhoamista. Tarkemmat perustelut löytyvät asiantuntijalausunnostamme.

Lauri Vänskä & Yrjö Kuronen, ilmailulaitos

Katso kaikki kummit

Yhteystiedot

Lex Malmi
PL 110
02401 KIRKKONUMMI

Vireillepanijat

Kim Korkkula, Rovaniemi
kim.korkkula@gmail.com, puh. 040 021 4181

Mikko Saarisalo, Kirkkonummi
mikko.saarisalo@gmail.com, puh. 050 486 0145

Juha Krapinoja, Helsinki
juha.krapinoja@iki.fi, puh. 050 62 639

Yhteydenottolomake

Huom! Tämä on yhteydenottolomake. Kannatusilmoitusten keräys päättyi 23.10.2016, kun kansalaisaloitteeseen tarvittava määrä kannatusilmoituksia oli tullut täyteen, yhteensä 56 067 kpl. Kiitos kaikille kannattajille!