Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta

Uusimmat tiedotteet

Lex Malmi Eduskunnan täysistunnossa ti 20.3.2018

Lehdistötiedote 24.10.2017: Lex Malmille ei perustuslaillista estettä

Lue myös: ”Mitä perustuslakivaliokunnan lausunto oikeasti pitää sisällään?”

Miksi?

  • Helsinki-Malmin lentopaikka on Suomen tärkein ja perinteikkäin yleisilmailua ja ilmailun ruohonjuuritason toimintaa ja kehitystä palveleva osaamiskeskus. Se on Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä ja maamme ylivoimaisesti tärkein yleisilmailun lentopaikka.
  • Yksityisen liikeilmailun lisääntyessä on Helsinki-Malmin lentopaikalla olennainen merkitys Suomen saavutettavuudelle. Osana Suomen ilmailuinfrastruktuuria sillä on korvaamaton rooli ainoana yleisilmailuliikenteelle soveltuvana yhteytenä pääkaupungin ja muun Suomen välillä.
  • Alkuperäiskäytössään säilynyt Helsinki-Malmin lentoasema on valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin erittäin merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Kentällä on myös huomattavia luontoarvoja sekä merkitystä huoltovarmuudelle ja Helsingin turvallisuudelle.

Lex Malmi on keskiviikkona 10. elokuuta 2016 julkaistu kansalaisaloite, jolla vaaditaan säätämään laki Helsinki-Malmin lentopaikan säilyttämiseksi ilmailukäytössä, sen oheistoiminnan kehittämiseksi sekä lentopaikan kulttuuriympäristöarvojen säilyttämiseksi. Kannatusilmoitusten keräys päättyi 23. lokakuuta 2016. Lakialoitetta kannatti 56 067 kannattajaa.

Lex Malmi kansalaisaloitteen kummit

Haluan säilyttää Malmin lentokentän ilmailukäytössä. Malmin lentokenttä on tärkeä osa Helsinkiä ja ainutlaatuinen kulttuurihistoriallinen kohde. Lentokenttä on merkittävä ilmailuelinkeinon ja -koulutuksen näkökulmasta. On myös tärkeää, että pääkaupunkiseudulla on varalentokenttä kriisinsietokyvyn ja huoltovarmuuden turvaamiseksi. Helsinkiläisten enemmistö kannattaa kentän säilyttämistä ilmailukäytössä, heitä olisi syytä kuunnella.

Sampo Terho, kansanedustaja (Sininen tulevaisuus)

Asuntorakentamisen tarpeisiin on Helsingin kaupungilla runsaasti muita alueita käytettävissään, mutta uudelle pienlentokentälle on mahdotonta löytää paikkaa, joka olisi yhtä hyvä kuin nykyinen.  Helsinki tarvitsee tulevaisuudessa yhä useammin liikelennoille sopivan kentän, jos haluaa pysyä kilpailukykyisenä tavoitellessaan kansainvälisiä yrityksiä sijoittumaan Helsingin alueelle.  Malmin lentokentän lopettaminen on kovin lyhytnäköistä asioiden hoitoa.

Eero Lehti, kansanedustaja (Kok)

Katso kaikki kummit

Yhteystiedot

Lex Malmi
PL 110
02401 KIRKKONUMMI

lexmalmi@lexmalmi.fi

Vireillepanijat

Kim Korkkula, Rovaniemi
kim.korkkula@gmail.com, puh. 040 021 4181

Mikko Saarisalo, Kirkkonummi
mikko.saarisalo@gmail.com, puh. 050 486 0145

Juha Krapinoja, Helsinki
juha.krapinoja@iki.fi, puh. 050 62 639

Yhteydenottolomake

Huom! Tämä on yhteydenottolomake. Kannatusilmoitusten keräys päättyi 23.10.2016, kun kansalaisaloitteeseen tarvittava määrä kannatusilmoituksia oli tullut täyteen, yhteensä 56 067 kpl. Kiitos kaikille kannattajille!